ZAUPAJONAM

Komunalno podjetje Logatec

Komunalno podjetje Cerknica

OBČINE

Logatec

Cerkno

Vrhnika

Idrija

Cerknica

Loška dolina

Vipava

Žiri

Treven d.o.o.

TGM Žakelj d.o.o.

Projektantska podjetja: TTS d.o.o., UMM d.o.o., LINEA d.o.o, Biro Pi, Barbara oblak, Kolektor Koling d.o.o., Vodnar d.o.o., Klima 2000 d.o.o.,

Appia d.o.o., Zidgrad d.d.

Peskokopi: Dolomit - Zadlog Smolevec  -Logatec, Raspet – Bukovo, Poženel – Zala,

IOC Zapolje Logatec

OC Logatec

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

T.E.I.P & G.S.srl – Italija

Tisoče različnih fizičnih naročnikov

Izvajamo storitve, ki zajemajo vse od zemljiškega katastra,

katastra stavb, geodetske načrte, inženirsko geodezijo ter kataster gospodarske javne infrastrukture - GJI.

Več

Snemanje iz zraka predstavlja trenutno najhitrejšo tehnologijo zajema podatkov. Za zajem iz zraka uporabljamo leteči robot, ki je posebej zasnovan za geodetske meritve.

Več

Lasersko skeniranje je tehnologija, ki omogoča množično zajemanje točk.

S pomočjo merjenih razdalj in kotov dobimo 3D koordinate objektov.

Več
IZKUŠNJE. ZNANJE. HEKTAR.

DOLGOLETNE IZKUŠNJE, PODKREPLJENE S SVEŽIM ZNANJEM NA PODROČJU GEODEZIJE

Razišči

SEDEŽPODJETJA

POVEŽIMO SE

Hektar d.o.o. Idrija

 

Arkova ulica 13

5280 Idrija

Slovenija

05 37 222 88

fax : 05 37 222 87

Emil Čuk

Pavel Pivk

hektar@amis.net

00 386 41 652 404

00 386  41 651 135

©Vse pravice pridržane. Hektar 2016. Izdelava strani Razzor Grafika.